cennik

Aktualny cennik ważny od 1.09.2021

Ceny zajęć u Instruktorów Szkolenia Podstawowego oraz Rekreacji Ruchowej

 

 

jednorazowe

PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA

częstotliwość zajęć:

1/tyg

PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA

częstotliwość zajęć:

2/tyg

Lonża 30 minut

70

240

480

Lonża 1h/

Lonża dosiadowa

90

320

640

Grupa ujeżdżenie

80

280

560

Grupa skoki

100

360

720

Zajęcia dwuosobowe
ujeżdżenie

110

400

800

Zajęcia dwuosobowe 
skoki

140

520

1040

Regulamin płatności:

  1. Płatności regulujemy do 5 dnia miesiąca ryczałtem za każdy miesiąc uczęszczania na zajęcia. 

  2. Rezerwacja miejsca na cały semestr możliwa jest tylko przy płatności miesięcznej. Nie ma możliwości opłacania zajęć każdorazowo przy rezerwacji. 

  3. Możliwe jest zapisywanie się na wolne miejsca dostępne w grafiku bez rezerwacji na cały semestr. Wtedy płatność regulujemy w cenie zajęć jednorazowych. Opłata musi być dokonana przed rozpoczęciem zajęć. 

  4. Nieuregulowanie płatności miesięcznej w terminie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach. 

  5. Opłaty dokonujemy na konto klubowe tytułem: “Imię Nazwisko jeźdźca/rodzaj opłaty/miesiąc” np. “Jan Kowalski/Grupa ujeżdżenie/październik 2021”

  6. Darmowe odwołanie jazdy obowiązuje do dnia poprzedniego do godziny 20:00. Wszelkie odwołania po terminie zostaną policzone jako jazda zrealizowana. Odwołanie powinno zostać zgłoszone osobiście, telefonicznie lub SMSowo. 

  7. Jazdy odwołane w terminie można odrobić w ciągu 6 tygodni od daty jazdy odwołanej. Wszelkie przypadki dłuższej kontuzji lub nieobecności będa rozpatrywane indywiudalnie. 

  8. Cennik oraz regulamin wchodzą w życie z dniem 1.09.2021

 

 

Cennik kursów semestralnych:

1.09.21-30.01.22

MSC

JAZDA KONNA

TEORIA

Brązowa Odznaka

800

40

6

Srebrna Odznaka

900

40

6

Wstęp do skoków

750

40

-

Jeżdżę Konno

650

40

4

 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

a. Regulamin obowiązuje na kursy przygotowujące do egzaminów na odznaki: Jeżdżę

Konno, Brązowa Odznaka Jeździecka, Srebrna Odznaka Jeździecka, Wstęp do Skoków;

b. Kurs realizowany jest przez Jeździecki Klub Sportowy Umiastów, 05-850 Umiastów,

ul. Umiastowska 72C, NIP 5213724865;

c. W ramach kursu organizator zapewnia zajęcia z jazdy konnej (BOJ, SOJ, JK, WDS) oraz zajęcia teoretyczne (BOJ, SOJ, JK) we wskazanej liczbie godzin prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę na odpowiednio przygotowanych koniach;

d. Zajęcia odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem kursu;

e. Organizator zaleca by każdy uczestnik samodzielnie wykupił ubezpieczenie NNW. Nie

jest to wymóg uczestniczenia w kursie, jednak jest to rekomendowane przez wzgląd na

kontuzyjność w sporcie jeździeckim;

2. PŁATNOŚĆ ZA KURS

a. Płatności powinny być uiszczane przelewem na konto bankowe, tytułem “Imię Nazwi-

sko (jeźdźca), rodzaj kursu, miesiąc”

b. Płatność za każdy miesiąc powinna być wykonana do 5 dnia danego miesiąca;

c. Płatności dokonujemy przez wszystkie miesiące trwania kursu;

d. Opóźnienie w płatności powyżej 5 dni powoduje wstrzymanie możliwości uczęszcza-

nia na kurs do momentu uregulowania płatności;

3. ODWOŁANIE I ODBIÓR JAZD

a. Jazdy treningowe odwołane w terminie (tj. do godziny 20:00 dnia poprzedzającego)

mogą zostać odrobione w ciągu najbliższych 4 tygodni;

b. Na odbiór jazdy należy umówić się telefonicznie, smsowo, mailowo lub osobiście w biu-

rze JKS Umiastów;

4. REZYGNACJA Z KURSU

a. Bezpłatna rezygnacja z kursu możliwa jest w przypadku kontuzji lub choroby unie-

możliwiającej kontynuowanie uprawiania jazdy konnej;

b. Każda inna rezygnacja z kursu przed terminem jego zakończenia zobowiązuje do uisz-

czenia 50% opłaty za pozostałe miesiące kursu;

5. UDZIAŁ W EGZAMINIE (BOJ, SOJ, JK)

a. O udziale w egzaminie końcowym decyduje instruktor prowadzący zajęcia;

b. Instruktor ma prawo nie dopuścić uczestnika do egzaminu jeśli uzna, że uczestnik nie

jest gotów by zdawać egzamin we wskazanym terminie. Wynika to z doświadczenia ka-

dry i ma zapobiec ewentualnym kontuzjom.

 

 

W celu umówienia się na jazdę prosimy o kontakt

mailowo: biuro@jksumiastow.pl 
telefonicznie: tel. 506 - 406 - 040.

 

 

JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY UMIASTÓW
ul. Umiastowska 72c, 05-850 Umiastów
NIP: 5213724865
mBank: 79 1140 2004 0000 3102 7736 5251